Vyměňte starý změkčovač za nový a získejte na něj slevu 10 %! V poptávce uveďte kód C10

Roční náklady na provoz změkčovače eVolution 400 Boost

Příklad z Brna:

5 členná rodina s roční spotřebou 165 m3, (spotřeba vody se počítá 90 - 100 l/osobu/den), tvrdost vody 17°dH, cena tabletové soli 10 Kč/kg, cena surové vody 76 Kč/m3 (rok 2018)

  • Roční spotřeba vody na regeneraci změkčovače 3,4 m3
    Po protečení určitého množství surové vody se provede regenerace solným roztokem.
  • Roční spotřeba soli na regeneraci změkčovače 75 kg
    K regeneraci je potřeba nejen voda, ale i tabletová sůl.
  • Celkové roční náklady na provoz 1009,- Kč
    Vypočítáno z výše uvedených hodnot.
  • Denní náklady na provoz 2,75 Kč

Shrnutí

Změkčovač eVolution 400 Boost provede celkem 45 regenerací se spotřebou 75 l/regeneraci a regenerace se provede průměrně po 3,7 m3 spotřebované surové vody.

Tyto hodnoty jsou počítány za ideálního stavu, pokud bude vyšší nebo nižší spotřeba surové vody, výstupní hodnoty se upraví, protože změkčovač pracuje automaticky a stále vyhodnocuje aktuální spotřebu vody.

Jak vypadá uživatelské rozhraní eVolution na mobilním telefonu