Roční náklady na provoz změkčovače eVolution 400 Boost

Příklad z Brna:

5 členná rodina s roční spotřebou 182 m3, (spotřeba vody se počítá 100 l/osobu/den), tvrdost vody 17°dH, cena tabletové soli 13 Kč/kg (rok 2023), cena surové vody 105 Kč/m3 (rok 2023)

  • Roční spotřeba vody na regeneraci změkčovače 7,3 m3
    Po protečení určitého množství surové vody se provede regenerace solným roztokem.
  • Roční spotřeba soli na regeneraci změkčovače 88 kg
    K regeneraci je potřeba nejen voda, ale i tabletová sůl.
  • Celkové roční náklady na provoz 1911,- Kč
    Vypočítáno z výše uvedených hodnot.
  • Denní náklady na provoz 5,20 Kč

Shrnutí

Změkčovač eVolution 400 Boost provede celkem 73 regenerací s průměrnou spotřebou 100 l/regeneraci.

Tyto hodnoty jsou počítány za ideálního stavu, pokud bude vyšší nebo nižší spotřeba surové vody, výstupní hodnoty se upraví, protože změkčovač pracuje automaticky a stále vyhodnocuje aktuální spotřebu vody.

Jak vypadá uživatelské rozhraní eVolution na mobilním telefonu