CO ODSTRANÍ UHLÍKOVÁ NÁPLŇ VE FILTRU NA PITNOU VODU

 • organické makromolekuly
 • částečně radon
 • ozón
 • chlor (včetně karcinogenních látek jako je trihalomethan, bromoform, dibromochloromethan, bromodichloromethan, chloroform, tetrachlormethan, atd.)
 • tetrachlormethan

 

 • methylbenzen
 • perchlorethylen
 • trichlorethan
 • vinylchlorid
 • metyl-terc-butyl-ether (MTBE)
 • mnoho (celkem 54) těkavých chemických látek (VOC)
 • pesticidy
 • fenol
 • herbicidy
 • benzen
 • rozpouštědla
 • xylen
 • některé těžké kovy
 • částečně arsen
 • některé sedimenty

CO NEODSTRANÍ ANI NESNÍŽÍ UHLÍKOVÁ NÁPLŇ VE FILTRU NA PITNOU VODU

 • mikrobi
 • dusičnany / dusitany
 • fluoridy
 • minerální soli
 • halogenové uhlovodíky (halocarbyl)
 • polychlorované bifenyly
 • polycyklické aromatické uhlovodíky
 • azbest
 • baryum
 • berylium
 • kadmium
 • chrom
 • měď
 • rtuť
 • nikl
 • selen
 • sírany
 • thalium, atd.

Výše uvedený seznam je neúplný a orientační. Skutečné odstranění/snížení nečistot závisí na mnoha faktorech (jako je aktivní typ uhlíku, úroveň nečistot, pH, teplota, doba kontaktu, apod.) Přesné údaje lze získat až po laboratorních testech vody.